Nieuwe bezuinigingen geen taboe

Het is niet uitgesloten dat het kabinet opnieuw zal bezuinigen, om geld vrij te maken voor lagere belasting op arbeid. De PvdA-ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) noemden dat dinsdag ”geen taboe”. Asscher voegde er wel aan toe dat hij verder snijden in zorg of sociale zekerheid niet ziet zitten, omdat de grenzen daar vrijwel zijn bereikt.

Nieuwe bezuinigingen, geen bezuinigingen meer

Wat PvdA-fractieleider Diederik Samsom betreft wordt er helemaal niet meer bezuinigd. ”De tijd van bezuinigingen ligt echt achter ons. De komende tijd staat maar één ding centraal en dat is het bevorderen van de werkgelegenheid.” Achter de uitlatingen van Asscher en Dijsselbloem moet volgens Samsom niet te veel worden gezocht. ”Desgevraagd mogen ministers nooit ergens een taboe op leggen, dus ik snap hen wel.”

De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het erover eens dat de lasten op arbeid omlaag moeten. Werken wordt dan goedkoper, waardoor meer banen ontstaan. Hoe die lastenverlichting betaald moet worden, is echter nog niet duidelijk. De PvdA zet vooral in op lastenverschuivingen, bijvoorbeeld door vermogens meer te belasten. De VVD is daar mordicus tegen. Zij wil het geld voor lastenverlichting vinden door opnieuw te snijden in de overheidsuitgaven.

Bezuinigingen

Opheldering

D66-Kamerlid Wouter Koolmees vroeg Asscher dinsdag om opheldering. Koolmees zei geschrokken te zijn van recente Europese cijfers dat 57,5 procent van alle belastinginkomsten in Nederland bestaat uit lasten op arbeid. Hij vindt dat zorgelijk, omdat hoge lasten op arbeid banen kosten. Koolmees verweet het kabinet dat het te lang wacht met duidelijkheid scheppen over een beoogde hervorming van het belastingstelsel. Hij denkt dat de vertraging te wijten is aan onenigheid tussen de coalitiepartners.

Koolmees toonde zich dan ook verheugd toen Asscher zei dat hij alle mogelijkheden openhoudt. Ook VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die de PvdA in het weekend nog in bedekte termen de les las, is daar blij mee.

Dijsselbloem legde bij RTL Z uit dat lastenverschuivingen of bezuinigingen misschien niet nodig zijn. Mogelijk ontstaat er ook geld op de rijksbegroting doordat de economie aantrekt. Als mensen meer geld uitgeven, komt er bij de overheid meer btw binnen en zodra de werkloosheid afneemt, is het kabinet minder kwijt aan uitkeringen.