Niet voor alle scheefwoners huurverhoging - Administratiekantoor Kamp BV

Het lukt lang niet alle woningcorporaties om per 1 juli de inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Daardoor krijgen veel mensen binnenkort een rekening met de standaard huurverhoging van 4 procent in de bus.

Portal

Woningcorporaties kunnen in 200.000 gevallen in de bestanden van de Belastingdienst geen koppeling maken tussen eigenaar en woning doordat gemeenten niet alle informatie hebben aangeleverd, zei een woordvoerder. Dat is 6 procent van het totaal. Via een portal kunnen verhuurders, die ook eigenaar zijn van woningen met een gereguleerde huur, inzicht krijgen in inkomensgegeven die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Huursombenadering

Bij de vereniging voor woningcorporaties Aedes zagen ze de problemen al aankomen. “Wij hebben al eerder gewaarschuwd voor problemen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. De gegevens die de Belastingdienst aanlevert, zijn te laat, onvolledig of onjuist. Corporaties zijn geen belastingkantoor. Daarom moet zo snel mogelijk de huursombenadering worden ingevoerd”, aldus voorzitter Marc Calon.

Bij die huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging, maar ligt de prijs van de ene woning hoger dan die van de andere, zonder dat dat afhangt van het inkomen van de huurder. Zo kunnen woningcorporaties zelf inspelen op de markt.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Minister Stef Blok van Wonen voerde recent de inkomensafhankelijke huurverhoging door om scheefwonen tegen te gaan. Hij wil dat mensen die veel verdienen niet in een sociale huurwoning blijven hangen.

Gemeenten

Volgens staatssecretaris Frans Weekers van Financiën is het niet de schuld van de fiscus dat de corporaties de inkomensgegevens niet kunnen opvragen. De problemen komen doordat gemeenten onvoldoende of verkeerde informatie doorgeven. Ook zijn woningcorporaties soms zo vaak gefuseerd dat ze de verkeerde codes gebruiken om informatie op te vragen bij de Belastingdienst.