Nibud: Hulp bij schulden personeel drukt kosten - Administratiekantoor Kamp BV

De kosten van personeel met geldproblemen lopen zo hoog op dat een groeiend aantal bedrijven besluit zelf personeel te helpen bij het oplossen van de problemen. Vier op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen.

Dat blijkt uit het Nibud-rapport ‘Financiële problemen op de werkvloer‘. Het Nibud stelt coaches beschikbaar die werkgevers ondersteunen bij het begeleiden van personeel met schuldproblemen.

Loonbeslag

Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf volgens het Nibud minimaal een uur. Bedrijven lijden ook schade door schulden van medewerkers. Zo neemt de productiviteit af, nemen ziekteverzuim en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog.
Het Nibud zegt te zien dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. De inzet en loyaliteit nemen toe en de administratieve kosten nemen af. Het Nibud doet sinds 2006 onderzoek naar schulden op de werkvloer. Volgens het instituut vormen schulden op de werkvloer een zware belasting voor bedrijven en is een specialistische aanpak vereist, anders dan bij individuele coachingstrajecten.