Nederland moet de hypotheekrenteaftrek sneller beperken - Administratiekantoor Kamp BV

De Europese Commissie wil dat Nederland de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk afschaft. De Commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen die tevens het gevolg zijn van de aftrekbaarheid van hypotheekrente.

Woonakkoord

De Europese Commissie is dan ook kritisch over het Woonakkoord dat Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft gesloten. De commissie heeft in haar evaluatie over het Nederlands beleid aangegeven dat de stappen in de goede richting zijn, maar de hervormingen echter zeer traag verlopen. Nederland moet meer vaart achter deze hervormingen te zetten.

Starters

De Commissie is van mening dat de bestaande hypotheken te veel ontzien worden met de afbouw van de maximale renteaftrek naar 38% in 28 jaar.  Daarentegen is het voor starters erg moeilijk om een huis te kopen. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% per jaar worden mensen met hogere inkomens bijna niet aangezet tot verhuizing. Volgens de Commissie moeten de huren voor hogere inkomens verhoogd worden.

60-plussers

Zestigplussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft geen hypotheek meer op de woning, aldus het CBS.

Herstel van de woningmarkt

Nederland geeft echter geen gehoor aan de aanbevelingen van de Commissie. Het kabinet en de Kamer zijn niet van plan om aan het Woonakkoord te sleutelen. De reden hiervoor is dat opnieuw ingrijpen schadelijk is voor het herstel van de woningmarkt. Minister Blok is namelijk van mening dat door middel van het Woonakkoord er een balans tussen hervormingen en stabiliteit op de woningmarkt is bereikt. Een snelle beperking van de renteaftrek zou alleen maar meer huishoudens in financiële problemen brengen, aldus CDA-Kamerlid Raymond Knops. De opmerking van de Commissie ziet hij als een ’permanente waarschuwing’ voor de hoge particuliere schuld. Ook bijzonder hoogleraar Johan Conijn is van mening dat een hoger tempo bij de hervormingen het herstel van de koopmarkt naar achteren duwt. Hij begrijpt de wens van de Commissie om meer tempo te maken, maar is van mening dat het beter is om daar twee jaar mee te wachten. Volgens hem zijn door de prijsdaling en de verlaging van de overdrachtsbelasting, woningen nu beter betaalbaar voor starters dan in 2008.

EU-scanties

Regeringsleiders moeten de adviezen in juni goedkeuren. Als een land een aanbeveling niet uitvoert, kan de Commissie uiteindelijk met sancties volgen.

Zo een 30% van de Nederlanders vindt dat de hypotheekrenteaftrek afgeschaft moet worden. In 2010 was dit nog 23 procent.