Nederland in top 5 beste economieën van de wereld - Administratiekantoor Kamp BV

Nederland stijgt dit jaar naar de vijfde plaats van meest concurrerende economieën. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report 2012-2013 die is opgesteld door het World Economic Forum. Staatssecretaris Bleker geeft aan dat de Nederlandse economie voor een belangrijk deel afhankelijk van de export is.

Innovatie- concurrentievermogen

Nederland is op basis van innovatie- concurrentievermogen en gestegen van de zevende naar de vijfde plaats, achter Zwitserland, Singapore, Finland en Zweden. De hogere score is te danken dat aan het verbeterde innovatieklimaat, het uitstekende onderwijs, de vermindering van administratieve lasten en het grotere aantal patenten.

Kennisintensieve producten en diensten

Buitenlandse bedrijven vestigen zich graag in Nederland vanwege de sterke samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers, de wereldklasse infrastructuur en de aanwezigheid van hoogwaardige toeleveranciers. Nederland scoort minder waar het gaat om het arbeidsrecht en ontslagrecht en de grootte van het begrotingstekort.

Bijdrage voor beurzen

Staatssecretaris Bleker kondigde woensdag twee nieuwe maatregelen aan om in de top vijf te blijven, in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven die zich willen presenteren op belangrijke beurzen in het buitenland kunnen een financiële bijdrage krijgen van het Rijk.

Ook kleine en middelgrote bedrijven die voor de verkoop van hun product een voorbeeld-exemplaar moeten maken om orders in het buitenland krijgen, kunnen steun krijgen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

In 2013 wordt voor deze maatregelen ongeveer 6 miljoen euro gereserveerd. Het zijn vooral de ruim 112.000 exporterende bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf die van deze maatregelen kunnen profiteren.

Ondersteuning ondernemers in buitenland

Bleker heeft de exportpositie van Nederland vergeleken met die van enkele andere naburige landen. Duitsland, Denemarken en Frankrijk bieden wel meer bij kredietverzekeringen en exportfinanciering.  Daarmee kunnen bedrijven in die landen een concurrentievoordeel krijgen bij de handel met andere landen.

Export belangrijk voor werkgelegenheid

De Nederlandse economie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de export. Dat is zo en dat blijft zo, schrijft Bleker. Het is een belangrijke factor in de werkgelegenheid. Zo’n 33% van ons inkomen komt uit het buitenland.

Innovatiecontracten

Maandag presenteerde minister Maxime Verhagen voortgangsrapportage van de innovatiecontracten door de topsectoren in april. Door belastingvoordeel voor innovatieve bedrijven, ruimere toegang tot financiering, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet Nederland in 2020 tot de top vijf van de kenniseconomieën behoren.

Investeringsfondsen

Via het Innovatiefonds MKB+ is dit jaar €32 miljoen aan risicokapitaal beschikbaar, onder andere gericht op starters in de topsectoren creatieve industrie en life sciences. Het is met name bedoeld voor nieuwe media, entertainment en medische bedrijven.

Het Europees Investerings Fonds (EIF) wil €50 miljoen beschikbaar stellen voor het Innovatiefonds MKB+. Het kabinet stelt €100 miljoen beschikbaar. Het geld is bedoeld voor het starten van nieuwe fondsen die weer investeren in snel groeiende innovatieve bedrijven.