Nederland fiscaal lek voor Portugal - Administratiekantoor Kamp BV

Portugese beursgenoteerde bedrijven ontwijken via brievenbusfirma’s in  Nederland massaal de belasting. Dit concludeert de Stichting Onderzoek  Multinationale Ondernemingen (Somo) in een maandag gepubliceerd rapport.

 

Portugese multinationals

Portugese multinationals zijn sinds het uitbreken van de crisis  steeds meer economische activiteiten naar Nederland gaan verschuiven,  signaleren de onderzoekers. ”Inmiddels zijn 19 van de 20 grootste  beursgenoteerde Portugese bedrijven in Nederland gevestigd met een  brievenbusmaatschappij. Het resultaat is dat deze bedrijven minder  belasting betalen in Portugal.”

Volgens Somo die zich baseert op cijfers van het IMF, de OESO en De  Nederlandsche Bank (DNB), is Nederland inmiddels het grootste fiscale  lek voor Portugal. Portugese bedrijven verschoven in de periode van 2009  tot 2011 minimaal 2,5 miljard euro aan winsten. Het gaat hier niet om  ‘echte’ investeringen, meldt het rapport, maar om geldstromen waarbij  Nederlandse brievenbusmaatschappijen als financiële draaischijf  functioneren om belastingvoordeel te behalen.

Crisis

Dit is des te schrijnender nu de financiële crisis bijzonder hard  heeft toegeslagen in Portugal, concluderen de onderzoekers. ”De  uitgaven van de overheid zijn meerdere malen verlaagd en de belastingen  zijn verhoogd. Gezinnen en het midden- en kleinbedrijf zijn hierdoor  zwaar getroffen.”

”In een tijdperk van globalisering en hypermobiel kapitaal kunnen  grote bedrijven hierdoor te makkelijk belasting ontwijken. Het leidt  ertoe dat de werknemers en het midden- en kleinbedrijf de rekening van  deze historische crisis moeten betalen”, zegt onderzoeker Rodrigo  Fernandez.