Nagelaten vermogen voorkomt instorten consumentenbestedingen - Administratiekantoor Kamp BV

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat Nederlanders dit jaar 4,3% meer uitgeven dan ze aan inkomens vergaren. Volgens een analyse van het FD vallen consumentenbestedingen niet geheel stil door erfenissen en de groei van studiefinanciering.

Ontsparing op macroniveau

Op macroniveau is de afgelopen 10 jaar sprake van ontsparing: het totaal van de particuliere comsumptieve bestedingen overtreft het totaal van de particuliere inkomsten. Dankzij erfenissen en sudiefinanciering is het toch mogelijk dat het spaardeposito stijgt ondanks de ontsparing, aldus het FD in samenwerking met DNB.

Erfenis

Volgens het CBS is er per jaar met nagelaten vermogens iets meer dan 2% van het bruto binnenlands product gemoeid. In 2009 ging het om ruim € 12 mrd. Gemiddeld wordt 42% van de erfenis geinvesteerd in bakstenen. De verzilvering van huizenbezit is volgens DNB de voornaamste verklaring voor de aangroei van spaarsaldi.

Daarbij heeft de overheid in 2011 € 4 mrd aan studiefinanciering uitgekeerd. Door de groei van het aantal studenten is het totaal bedrag gegroeid; in 2003 bedroeg de totale studiefinanciering € 2,3 mrd.

Consumptie

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van vorig jaar gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, maakte het CBS vrijdag bekend. Doordat lonen nauwelijks toenemen maar de prijzen wel met meer dan 2 procent stijgen, hebben Nederlandse huishoudens steeds minder te besteden. Het gat tussen inkomen en consumptie wordt steeds kleiner, waardoor Nederlanders ook minder sparen.

In 2012 daalde de comsumptie met zo’n 1,5% aldus voorlopige cijfers van het CBS en DNB, waarmee de comsumptie terugvalt tot het niveau van 2005. De voorspellingen van 2013 en 2014 zijn dalingen van 1,7% 1,2%.