Mogelijk bestedingsvrij overgangsrecht levenslooptegoed - Administratiekantoor Kamp BV

Er komt een nog nader in te vullen overgangsrecht voor de levensloopregeling. Dat hebben minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën woensdag voorgesteld aan de Tweede Kamer in de 2e nota van wijziging bij Belastingplan 2013.

Grens levenslooptegoed

Weekers wil het overgangsrecht in ieder geval laten gaan gelden voor diegenen die op 31 december een levenslooptegoed hadden van meer dan 3.000 euro en die dat tegoed in 2013 geheel wilen opnemen. Bij deze opnamen zal (loon)belasting worden geheven over 80% van de waarde van het op 31 december 2011 opgebouwde levenslooptegoed.

Mogelijkheid

Weekers denkt ook nog na over de mogelijkheid om deze regeling ook te gaan laten gelden voor diegenen wiens levenslooptegoed op 31 december 2011 lager was dan 3.000 euro.

Bestedingsvrij

Weekers overweegt om het opnemen van het levenslooptegoed volledig bestedingsvrij te maken. De voorwaarde dat het levenslooptegoed moet worden opgenomen voor verlof wordt dan losgelaten maar in deze gevallen zal wel volledig belasting worden geheven over de opgenomen tegoeden.

Vitaliteitsspaarregeling geschrapt

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de levensloopregeling zou opgaan in een bredere vitaliteitsspaarregeling, waarmee belastingvriendelijk gespaard zou kunnen worden voor bijvoorbeeld verlof, scholing of deeltijdpensioen.

De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA hebben in het Regeerakkoord Rutte-II echter besloten deze regeling te schrappen.