Ministerie publiceert wijzigingen belastingtarieven - Administratiekantoor Kamp BV

De belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012.

Het Eindejaarsbericht telt 9 hoofdstukken:

  • Inkomstenbelasting
  • Loonbelasting
  • Afdrachtverminderingen loonbelasting
  • Schenk- en erfbelasting
  • Belastingen op milieugrondslag
  • Autobelastingen
  • Vennootschapsbelasting
  • btw en accijnzen
  • Overige

De inflatiecorrectie voor 2012 leidt tot een bijstelling van de bedragen die daarvoor in aanmerking komen met 1,7%.

Lees het volledige Eindejaarsbericht op de site van het Ministerie van Financiën.