Minimumloon per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Bedragen

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

– € 1.485,65 per maand;

– € 342,85 per week;

– € 68,57 per dag.

Uitgangspunt

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) hanteert als uitgangspunt dat de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komt in de inkomens van werknemers met een minimumloon. Bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke, is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. De minimumloonbedragen worden per maand, per week en per (werk)dag uitgedrukt. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Overigens kan het uurloon per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2014

LeeftijdStaffelingspercentagePer maandPer weekPer dag
22 jaar85%€ 1.262,75€ 291,40€ 58,28
21 jaar72,5%€ 1.077,05€ 248,55€ 49,71
20 jaar61,5%€ 913,65€ 210,85€ 42,17
19 jaar52,5%€ 779,95€ 180,00€ 36,00
18 jaar45,5%€ 675,95€ 156,00€ 31,20
17 jaar39,5%€ 586,80€ 135,45€ 27,09
16 jaar34,5%€ 512,55€ 118,30€ 23,66
15 jaar30%€ 445,70€ 102,85€ 20,57

Bruto minimumloon per uur per 1-1-2014 bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
23 jaar en ouder€ 9,52€ 9,02€ 8,57
22 jaar€ 8,09€ 7,67€ 7,29
21 jaar€ 6,90€ 6,54€ 6,21
20 jaar€ 5,86€ 5,55€ 5,27
19 jaar€ 5,00€ 4,74€ 4,50
18 jaar€ 4,33€ 4,11€ 3,90
17 jaar€ 3,76€ 3,56€ 3,39
16 jaar€ 3,29€ 3,11€ 2,96
15 jaar€ 2,86€ 2,71€ 2,57

Voor meer informatie over het minimumloon, of andere loonvragen, neem even contact met ons op!