Meer vrouwen in de top, maar nog steeds te weinig - Administratiekantoor Kamp BV

In de top van het Nederlandse bedrijfsleven werken steeds meer vrouwen. Vooral het aantal vrouwelijke commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven is snel toegenomen tot 18 procent, van 13,7 procent vorig jaar. Toch zijn de streefgetallen nog lang niet gehaald.

Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Nederlandse Female Board Index 2013, een jaarlijks onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance bij Tilburg University. Ondanks verbeteringen blijft Nederland wat raden van bestuur betreft nog sterk achter bij het Europese gemiddelde.
Ruim een derde van de nieuwe commissarissen (34 procent) is een vrouw. Het Europese streefgetal van minimaal 40 procent vrouwen in de raad van commissarissen komt daarmee in zicht. Vier ondernemingen halen dit al: DE Master Blenders (50 procent), DSM (43 procent), Unilever (42 procent) en Wessanen (40 procent).
Raden van bestuur
Het aantal vrouwen in raden van bestuur blijft laag. Het Nederlandse wettelijk streefgetal van minimaal 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als in de raad van commissarissen wordt door geen enkele onderneming gehaald. PostNL zit daar wel dichtbij, met respectievelijk 50 procent en 29 procent.