Makkelijker hogere hypotheek voor starters - Administratiekantoor Kamp BV

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen.

Per 1 januari

De maatregel gaat in per 1 januari 2013. Dit schrijven de ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer.

Redelijke termijn

Het doel van deze maatregel is om op verantwoorde wijze starters meer ruimte te geven voor een hypotheek. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk. Voor extra ruimte moet er objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is. De inkomensstijging moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Deze maatregel vervangt de huidige regel dat de verwachte salarisverhoging binnen zes maanden moet plaatsvinden en onvoorwaardelijk schriftelijk moet zijn toegezegd door de werkgever.

Inkomenscriteria

Op de hypotheekmarkt was eerder onduidelijkheid ontstaan over de interpretatie van de inkomenscriteria voor 2012. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is besloten om de inkomenscriteria vast te leggen in een ministeriële regeling. Voor 2013 zijn deze tabellen opgesteld door het Nibud. De tabellen zullen jaarlijks worden aangepast op basis van advies van een onafhankelijk instituut. De maatregel wordt gepubliceerd vóór 1 januari 2013 in de Staatscourant.

Reactie VEH

Vereniging Eigen Huis vindt het een goede zaak dat banken meer ruimte krijgen om hun klanten een hypotheek op maat te verstrekken. Wil de aangekondigde maatregel werken, dan moeten ook de banken en de AFM wel meewerken. De Autoriteit Financiële Markten noemt voorstel constructief en is niet per definitie tegen. De autoriteit vindt het wel heel belangrijk dat er geen overcreditering plaatsvindt.