Loonsverhoging 1% in cao recreatie - Administratiekantoor Kamp BV

Werknemersorganisaties FNV Recreatie, CNV Vakmensen, ABVAKABO FNV en werkgeversorganisatie Recron hebben een akkoord bereikt over een eenjarige nieuwe cao recreatie die per 1 juli 2013 van kracht gaat. In de nieuwe cao ontvangen recreatiewerknemers 1% loonsverhoging.

Loonsverhoging 1% in cao recreatie

Johan Bijlsma, sectorbestuurder FNV Recreatie, over het behaalde resultaat: ‘De onderhandelingen zijn moeizaam verlopen. Ondanks dat zijn we tevreden met de loonsverhoging van 1% per 1 oktober 2013. Het resultaat zullen wij aan onze achterban ter goedkeuring voorleggen.’

De belangrijkste resultaten van de onderhandelingen:

  • looptijd van 1 juli 2013 tot 1 juli 2014;
  • per 1 oktober 2013 een loonsverhoging van 1%;
  • afspraken met Georganiseerd Overleg Recreatie (GORecreatie) dat er een onderzoek komt naar duurzame inzetbaarheid en dat er een brochure wordt opgesteld over arbeidstijd en toeslagen;
  • een tegemoetkoming van Euro 750 voor het volgen van een EVC traject, in zowel kosten als uren. Het Sociaal Fonds Recreatie faciliteert hierin.