Loonkosten 2014 stijgen met 1 procent

De loonkosten voor werkgevers nemen volgend jaar door hogere sociale premies toe met een percentage tussen 0,8 en 1,3.

Dat blijkt uit berekeningen van PwC in opdracht van het Financieele Dagblad. De sociale premies stijgen volgend jaar met gemiddeld 9%, met een gemiddelde loonkostenstijging van 1% tot gevolg.
De pensioenpremies zijn buiten beschouwing gelaten. Het kabinet onderhandelt nog over de pensioenpremies, na de afwijzing van het pensioenplan door de Eerste Kamer.

De loonstrookjes
PwC heeft op verzoek van het FD ook berekeningen gemaakt voor het loon in januari 2014. De hogere middeninkomens en alleenstaanden gaan achteruit, al blijft de daling voor deze groepen met 1% relatief klein.
De modale inkomens stijgen met 2% en ook bij twee keer modaal is er ook nog enige groei, echter niet voor alleenstaanden. Bij drie keer modaal gaan alleen gezinnen er nog iets op vooruit, meldt het FD.