Lonen stegen vorig jaar harder dan in 2011 - Administratiekantoor Kamp BV

De cao-lonen zijn vorig jaar met 1,6 procent gestegen. Dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011.

Lonen stegen vorig jaar harder dan in 2011

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De inflatie bedroeg vorig jaar 2,5 procent. Daarmee stijgen de prijzen al 2,5 jaar harder dan de lonen, aldus het CBS

De stijging van de cao-lonen verschilt nauwelijks per sector. Met uitzondering van de horeca ligt de loonstijging per bedrijfstak tussen de 1,3 en 1,8 procent. Wel zijn grote verschillen te zien met vorig jaar. In het openbaar bestuur bijvoorbeeld stegen de lonen met 1,5 procent, terwijl daar in 2011 nog de nullijn werd gehanteerd.

Ook in de bouw was het verschil in loonstijging met een jaar eerder relatief groot. De lonen die in cao’s werden overeengekomen namen met 1,8 procent toe. In 2011 was dat nog 0,8 procent.

De contractuele loonkosten, waarbij ook bijvoorbeeld werkgeverspremies voor pensioen, werkloosheid en ziektekosten worden meegeteld, stegen vorig jaar met 2,2 procent. Vooral bij de overheid was die stijging relatief groot: 2,6 procent. Dat komt vooral door de gestegen premies voor het pensioenfonds ABP.