Liquidatie dochterbedrijven fiscaal aantrekkelijk

Het is voor bedrijven belastingtechnisch vaak voordeliger om een noodlijdend dochterbedrijf te liquideren, dan om te investeren in het herstel. 

Liquidatie

Daarover beklaagt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zich in Kamervragen aan staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.

Stimuleren

Dijkgraaf laakt de “onnodige vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid” door de huidige regeling. Hij vraagt Wiebes om de fiscale regeling aan te passen, zodat het bedrijfsleven wordt gestimuleerd.

Ontmoedigt

De fiscale prikkel tot liquidatie komt doordat moederbedrijven het verlies op hun investeringen in het dochterbedrijf van de eigen winst kunnen aftrekken. Hierdoor hoeft er minder belasting te worden betaald.

Het Kamerlid stelt dat de huidige wet een redding van de dochterbedrijven – bijvoorbeeld van de wel gezonde onderdelen – ontmoedigt. Van de liquidatieverliesrekening mag namelijk alleen gebruik worden gemaakt als geen enkel