Let op met vakantiewerkers - Administratiekantoor Kamp BV

Werkgevers die in de zomer vakantiekrachten in dienst hebben, moeten er op letten dat zij het juiste minimumloon betalen.

Het minimumloon is gewijzigd per 1 juli 2013. Bovendien wijzigt de hoogte van het loon ook als de jongere vakantiewerker jarig wordt tijdens het vakantiewerk. De werkgever is verplicht vanaf de verjaardag het nieuwe minimumloon te betalen. Daarnaast gelden er ook speciale regels rondom arbeidstijden en arboregelingen voor jongeren. Overtreedt een werkgever deze regels, dan riskeert hij een boete. Is de leeftijd niet goed gecontroleerd en blijkt de vakantiekracht jonger te zijn dan 13 jaar, dan kan de werkgever een boete krijgen van € 2000 wegens overtreding van het verbod op kinderarbeid. Overtreedt de werkgever het verbod op zondagse arbeid bij 13- en 14-jarigen, dan kan dit een boete opleveren van € 200. Overtreedt de werkgever de minimale rusttijd of de maximale arbeidstijd, dan kan dit ook € 200 per overtreding kosten.
In de brochure ‘Vakantiewerk 2013’ kunnen werkgevers en scholieren de regels rondom vakantiewerk er nog eens op naslaan. In het artikel op pagina 7 is informatie te vinden over de arbeids- en rusttijden van jongere werknemers.