Lastenverzwaring Auto in 2014 volgens Leaseplan

Het afgelopen jaar stond in het teken van vergroening van het wagenpark dankzij fiscale stimuleringsmaatregelen. Hierdoor viel bijna 60% van de nieuwe auto’s in de zuinige 0% en 14% bijtellingscategorieën. Maar 2014 zal het jaar van de forse lastenverzwaring zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor de leaserijder.

Lastenverzwaring

Dat blijkt uit de jaarcijfers die LeasePlan Nederland vandaag publiceerde.

Invloed fiscaal beleid
In de tweede helft van 2013 bleek eens te meer de grote invloed van fiscale stimuleringsmaatregelen bij de keuze voor nieuwe leaseauto’s. De afgelopen drie jaar verloor de benzinemotor in hoog tempo populariteit van zuinige diesels en hybride motoren met lage CO2-uitstoot en lage bijtelling. In 2011 had 42% van alle nieuwe leaseauto’s die LeasePlan leverde een benzinemotor. Eind 2013 gold dit nog slechts voor een kwart van de bestelde auto’s. Het aandeel dieselauto’s groeide naar 60% en bijna 15% van de in 2013 bestelde leaseauto’s had een (plug-in) hybride motor.

2014: forse lastenverzwaring
Dit jaar zullen werkgevers en werknemers volgens LeasePlan te maken krijgen met zwaardere lasten op hun vaak groene auto’s. Debet zijn de nieuwe staffeling van de bijtellingscategorieën voor leaserijders enerzijds, en het vervallen van de vrijstelling van wegenbelasting en het aangepaste tarief van de aanschafbelasting BPM voor bijna alle auto’s voor wagenparkbeheerders anderzijds.

 

Voorbeeldberekening lastenverzwaring:
Volvo V40 D2 Base 5d Diesel Hatchback, CO2-uitstoot (gram per km), consumentenprijs 2013: € 25.995,002013, bijtellingscategorie 14%

bijtelling per jaar voor leaserijder (o.b.v. 52% belastingtarief):
2013: € 1.928,88
2014: € 2.755,44

MRB:
2013: 0 euro
2014: € 1.324,00

BPM op de aanschaf van een nieuwe auto:
2013: € 1.010,34
2014: € 1.627,75

totale verschil:  € 2.767,97

 

Normleasetarieven indexeren?
Naar verwachting zullen zowel werkgevers als leaserijders in 2014 dan ook nog kritischer zijn op de kosten van de (lease-)auto’s. ‘Het is vooral afwachten wat werkgevers gaan doen’, zegt Berno Kleinherenbrink, directievoorzitter van LeasePlan Nederland.  ‘Gaan zij hun normleasetarieven indexeren, zodat de werknemer die dit jaar een auto mag bestellen in dezelfde auto kan rijden als zijn collega die vorig een auto heeft besteld? Of blijven de tarieven gelijk, waardoor de leaserijder straks gedwongen is om te kiezen voor een goedkopere auto of een hogere eigen bijdrage?’
Bron: LeasePlan Nederland