Lagere bijtelling voor nulemissie-auto

Het kabinet stelt voor om de bijtelling vanwege privégebruik van een nulemissie-auto per 1 januari 2014 tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%. De VAMIL wordt niet meer toegepast en de KIA wordt afgeschaft voor personenauto’s.
Dat blijkt uit een nota van wijziging die 4 oktober is ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014.

Om het gebruik van (semi-)elektrische auto’s te bevorderen, bevatten de directe belastingen nu een aantal stimulerende maatregelen zoals een vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en van motorrijtuigenbelasting (MRB), een tot 7% verlaagde bijtelling wegens privégebruik, en toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het kabinet zegt een evenwichtiger vorm van stimulering gewenst te vinden om stapeling te voorkomen.