Lagere belastingen leveren meer op

De invoering van lagere belastingtarieven is gezien de huidige economische klimaat erg lastig. Een betere concurrentiepositie kan echter leiden tot meer werkgelegenheid en dat levert meer op voor de schatkist. Dit meldt het FD.

Belastingen

Volgens Jeroen Lammers, de fiscale man van VNO-NCW en MKB-Nederland,gaan uitkeringen omlaag en inkomsten omhoog. Hij herinnnert het kabinet eraan dat de € 600 miljard nationaal inkomen door ondernemers bij elkaar wordt gebracht, aldus het FD.

Fiscaal klimaat

“Uit het beleid zou moeten blijken dat je daar als kabinet en Kamer heel blij mee bent. Je mag verwachten dat voor zowel kleine als grote bedrijven een eersteklas fiscaal klimaat wordt geschapen”, aldus Jeroen Lammers. Het kabinet kan dit laten zien door investeringen te steunen. Hierdoor kunnen de activiteiten van een ondernemer uitgebreid worden.

Lagere tarieven

Volgens Jeroen Lammers zijn de tarieven in Nederland niet erg laag. Het vpb-tarief boven de 250.000 euro winst is 25%. Het gemiddelde in de EU is 22%, zo meldt het FD. In beginsel is echter de effectieve belastingdruk belangrijk. Het FD meldt dat in 2005 de tarieven in Nederland zijn verlaagd. De grondslag waarover belasting betaald moet worden is echter verbreed. Hierdoor kan er minder van de winst afgetrokken worden, wat leidt tot een effectieve druk van 20%.

Volgens Lammers kunnen we met lagere belastingtarieven op winst en arbeid de economische groei bevorderen. De inkomstenbelasting moet worden herzien. De arbeidskosten worden namelijk steeds hoger. Een oplossing hiervoor is de invoering van een vlaktaks of een tweetaksbelasting. Volgens Lammers is dat goed voor de economische groei en werkgelegenheid.

Ondernemers

Uit de enquête van Lammers blijkt dat ondernemers zich storen aan het aantal regels. Zo zijn de assurantiebelasting en de btw verhoogd en is de crisisheffing met een jaar verlengd. Daarnaast zijn de leidingwaterbelasting en accijnzen verhoogd. Volgens Lammers zijn dit floddermaatregelen en zit er geen beleid achter, zo meldt het FD.