KVK : geen factuur meer - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 1 januari 2013 is de KvK-heffing afgeschaft en vervangen door financiering vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De heffing is de laatste jaren steeds verder gedaald. Inmiddels zijn het zulke lage bedragen dat de vraag zich terecht heeft aangediend of de inning van de heffing efficiënter kan. Facturering kost zowel de ondernemer als de KvK tijd en geld.