Koopkrachtverbetering als het kan volgens werkgevers

De werkgevers staan open voor structurele loonsverhoging om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Dat kan bij bedrijven waar het goed gaat. Bij bedrijven waar het slecht gaat, zouden werkgevers en vakbonden samen op zoek moeten gaan naar ”creatieve oplossingen” om de koopkrachtdaling beperkt te houden. Dat blijkt uit een advies van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Koopkrachtverbetering

Bij bedrijven waar het niet goed gaat, zouden bijvoorbeeld ontziemaatregelen voor ouderen, bijzondere vormen van betaald verlof, bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen kunnen worden ingeruild voor loon, staat in het advies.

AWVN

De AWVN, gelieerd aan ondernemersorganisatie VNO-NCW en betrokken bij de totstandkoming van honderden cao’s, schrijft aan haar cao-onderhandelaars dat maatwerk de leidraad moet zijn bij de cao-onderhandelingen volgend jaar.

De werkgeversorganisatie blijft zich verzetten tegen de looneis van 3 procent waarmee de FNV volgend jaar de cao-onderhandelingen wil ingaan. ”Zo’n algemene looneis is natuurlijk onzin. 3 procent kan alleen bij hele sterke bedrijven. En als je realistisch bent, moet je vaststellen dat die er nog nauwelijks zijn”, aldus de AWVN-woordvoerder in een toelichting.

FNV

Vakorganisatie FNV verdedigt in een reactie de gestelde looneis van 3 procent. ”We vragen geen idioot hoge looneis. We vragen geen 5 of 6 procent, zoals in Duitsland”, zegt Mariëtte Patijn, arbeidsvoorwaardencoördinator van FNV. ”Werknemers zijn jaren op de nullijn of net iets daarboven gezet. Iedereen heeft last van de lage koopkracht.”