Kamervragen administratieve rompslomp voor parttime zzp'ers - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris De Krom (SZW) zendt mede namens minister Verhagen en staatssecretaris Weekers antwoorden op de Kamervragen van het PvdA-kamerlid Hamer over ‘administratieve rompslomp voor parttime zzp’ers’.

Parttime

Hamer vraagt waarom parttime zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die aan de slag willen, vaak moeite hebben om een verklaring van de Belastingdienst te krijgen waarop staat dat deze werknemers zelfstandig ondernemer zijn (een VAR WUO).

Volgens Hamer lopen ze daarom klussen mis, aangezien een opdrachtgever deze verklaring wil ontvangen zodat de opdrachtgever is gevrijwaard van onvoorziene naheffing van sociale premies.

VAR

De VAR is een oordeel vooraf over de door de belastingplichtige zelf gepresenteerde feiten en omstandigheden over de werkzaamheden op grond vande bestaande jurisprudentie over arbeidsverhoudingen.

Het is voorbehouden aan de Belastingdienst om individuele gevallen te toetsen. De Belastingdienst legt voor alle aanvragen van een VAR dezelfde criteria aan en maakt daarbij geen onderscheid tussen deeltijd- en voltijdondernemers, verklaart De Krom.

Deeltijdondernemers

Bij deeltijdondernemers (met een onderneming naast bijvoorbeeld een voltijdsdienstbetrekking) zal het – vanwege het geringere aantal bestede uren in die onderneming en de daardoor vaak geringere omzet – lastiger zijn te voldoen aan de hierboven genoemde algemeen geldende vereisten voor het hebben van winst uit een onderneming. Om die reden zullen deeltijdondernemers minder vaak een fiscaal ondernemer zijn en daarom ook minder snel een VAR WUO krijgen uitgereikt.

Visie fiscale ondernemersbegrip

De Krom verwijst nog naar de visie van het kabinet is er geen aanleiding voor wijziging van het fiscale ondernemersbegrip.