Kamerbrief btw en digitale informatie - Administratiekantoor Kamp BV

De motie van het kamerlid Peters, waarin de regering wordt verzocht zich in de EU sterk te maken voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken, krijgt steun van het kabinet.

Laag tarief

Het is nu nog niet mogelijk om het lage BTW-tarief toe te passen op alle digitale nieuwsproducten en digitale boeken, maar het kabinet staat daar niet onsympathiek tegenover. Dat is de reactie van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) en staatssecretaris Weekers (Financiën) op een door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin de regering wordt verzocht zich in de EU sterk te maken voor een laag BTW-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken.

Uitzondering digitale educatieve informatie

Gezien de opkomst van elektronische media is in 2011 in de EU-btw-richtlijn de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief voor boeken, tijdschriften, enz. daarnaar uitgebreid. Sinds 2011 is het verlaagde btw-tarief tevens van toepassing op digitale educatieve informatie op fysieke dragers die kennelijk (nagenoeg) uitsluitend bestemd is voor onderwijs, waartoe behoren:

  • online updates van hybride producten indien die zijn begrepen in de prijs van die fysieke drager;
  • internetlinks die een accessoir zijn bij de cd of dvd.

Met hybride producten wordt bedoeld cd’s en dvd’s, waarbij wordt voorzien in toekomstige updates en / of links naar internet.

Met deze uitbreiding zijn uiteenlopende wensen van lidstaten met betrekking tot de btw-richtlijn voorlopig op één lijn gebracht.

Inmiddels passen Frankrijk en Luxemburg wel het verlaagde tarief toe op alle digitale nieuwsproducten en digitale boeken.