Kabinet snoeit flink in kindregelingen - Administratiekantoor Kamp BV

Het kabinet wil de huidige 11 financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 terugdringen tot 4. dat moet een bezuiniging opleveren van 800 miljoen euro.

Alleen de  kinderbijslag, het kindgebonden budget (inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan.
De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek levensonderhoud kinderen, worden samengevoegd met de overgebleven regelingen of worden afgeschaft.
Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer. De huidige kindregelingen kosten de overheid jaarlijks 10 miljard euro.
De regelingen die Asscher overeind wil houden, hebben twee doelen: ze moeten iets doen aan de armoedeval of het ouders mogelijk maken aan het werk te gaan of te blijven. De armoedeval houdt in dat ouders die een uitkering hebben, slechter af zijn als ze een baan aanvaarden omdat ze dan een subsidieregeling kwijtraken.
Koopkrachteffecten
Het gevolg van de voorstellen is dat ouders met een uitkering er iets op achteruitgaan, terwijl werkende ouders er in sommige gevallen flink op vooruitgaan. Volgend jaar bekijkt de minister of er sprake is van ongewenste koopkrachteffecten, zodat hij nog tijdig kan bijsturen.
Asscher volgt met zijn voorstellen in grote lijnen die van zijn voorganger Henk Kamp in de vorige kabinetsperiode. Ook die wilde het mes zetten in het aantal kindregelingen.
Kinderbijslag
Asscher onderstreept in een toelichting dat het kabinet de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk zal maken. Daarover is de afgelopen maanden wel gespeculeerd, maar deze maatregel heeft nooit in zijn bedoeling gelegen, zei de minister.