Jaarloongegevens 2013

De werknemersgegevens van de aangiften loonheffingen gaan naar de polisadministratie van UWV. Verschillende organisaties, zoals UWV, de Belastingdienst, het CBS en de gemeenten, gebruiken deze polisadministratie. Helaas is een deel van deze werknemersgegevens over 2013 uit deze administratie niet geschikt voor de processen van de Belastingdienst.

Jaarloongegevens : Waarom aanleveren?

De Belastingdienst heeft deze gegevens onder meer nodig om definitieve toeslagen vast te kunnen stellen en te kunnen uitbetalen. En om te veel ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet terug te kunnen betalen. Daarom moet de Belastingdienst een aantal inhoudingsplichtigen vragen om de jaarloongegevens over 2013 aan te leveren.

Wie moet aanleveren en wanneer?

Alle inhoudingsplichtigen die jaarloongegevens over 2013 moeten aanleveren, krijgen een brief van de Belastingdienst. Aanleveren moet in de periode van 1 april tot en met 1 mei 2014.

Wat aanleveren en hoe?

De inhoudingsplichtigen hoeven niet alle werknemersgegevens uit de aangiften loonheffingen over 2013 aan te leveren. Het gaat bij de jaarloongegevens om een beperkt aantal gegevens per werknemer.

Het bovenstaande wordt mogelijk gemaakt met het Update 3.0 Elsevier Loon Programma, die deze week zal verschijnen.