Jaar uitstel nieuwe pensioenregels - Administratiekantoor Kamp BV

Het kabinet stelt de invoering van de nieuwe pensioenwetten een jaar uit, tot 2015. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

2014 ‘onhaalbaar’

Invoering per 1 januari 2014 lukt niet, omdat de technische en juridische uitvoering meer tijd vraagt. Daarvoor zou de nieuwe wetgeving begin 2013 klaar moeten zijn, en dat is onhaalbaar volgens de staatssecretaris. Kamerleden uiten zorgen over het uitstel van de nieuwe pensioenregels.

Pensioenakkoord

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil jongeren meer betrekken bij het debat over de toekomst van het pensioen.  Daarnaast werkt Klijnsma verder aan de uitwerking van het pensioenakkoord met de sociale partners en komt vóór het kerstreces van de Tweede Kamer in 2013 met voorstellen voor wijziging van de Pensioenwet en het bijbehorende financieel toetsingskader.

Als Tweede Kamer en Eerste Kamer daarmee instemmen, kan het nieuwe financieel toetsingkader per 1 januari 2015 worden ingevoerd.

Teruggang van 30 procent

De overgang van eindloon- naar middelloonregelingen uit het Regeerakkoord zorgt de komende jaren al voor een versobering van pensioenen. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de financiële dienstverlener Syntrus Achmea. Nu pensioenen steeds meer zijn gebaseerd op het gemiddelde in plaats van het laatstverdiende salaris, daalt de netto vervangingsratio naar 84 procent. De aangekondigde maatregelen van het kabinet zorgen voor een verdere daling naar 58 procent. In procenten is dat een extra teruggang van 30 procent.