Inkomenseffect chronisch zieke 'heel groot' - Administratiekantoor Kamp BV

De Raad van Chronisch zieken en Gehandicapten en Platform VG luiden de noodklok. Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn gaan er komend jaar fors op achteruit. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen.

Dat melden de Raad Chronisch zieken en Gehandicapten en Platform VG op basis van onderzoek dat ze hebben laten doen door het Nibud.
Het kabinet schaft volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Daardoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten wordt afgeschaft en de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo verdwijnt. De kosten voor deze mensen gaan daardoor fors omhoog, zo stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.
Inkomenseffecten ‘heel groot’

Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. De maatregelen leveren een besparing van 1,3 miljard euro op.
De CG-Raad en Platform VG roepen het kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten alsnog te voorkomen. De organisaties pleiten voor het behoud van een landelijke basistegemoetkoming met aanvullend gerichte inkomensondersteuning van gemeenten, en dan vooral voor de laagste inkomens.
CDA-Kamerlid Mona Keijzer zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek. De gevolgen van het kabinetsbeleid blijken nog groter dan ze vreesde. ‘Het CDA is van mening dat inkomensbeleid primair rijksbeleid is, juist ook voor deze kwetsbare groep. Het CDA sluit zich daarom aan bij de oproep om een nationale regeling voor financiële tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten te behouden.’
Extra regeling

De PvdA zegt in een reactie dat een al eerder aangekondigde regeling van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS niet is meegenomen in het onderzoek, waardoor een ‘vertekend beeld’ ontstaat. Het gaat om een regeling die zorgt dat mensen met een stapeling van zorgkosten gericht worden ondersteund. Daarmee is 760 miljoen euro gemoeid. Het voorstel moet nog door de Kamer worden besproken.