Inkomen gedaald, schulden gegroeid

Ook vorig jaar zijn weer meer mensen in aanraking gekomen met schuldenproblematiek. Niet alleen het aantal aanmeldingen bij instellingen voor schuldhulperlening en sociaal bankieren nam toe, ook het gemiddelde schuldbedrag steeg, naar 37.700 euro.

Daling inkomen

Dat meldt de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Opnieuw is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt: in 2013 waren er 89.000 aanmeldingen, in 2012 waren het er 84.500. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro.
‘Het inkomen van veel huishoudens is de laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een groeiende groep mensen met problematische schulden’, zget Joke de Kock, voorzitter van de NVVK. ‘Enerzijds zijn er mensen die het moeilijk vinden hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe financiële situatie, anderzijds is vaak het besteedbare inkomen gewoonweg te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.’

Beschikbaar inkomen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde maandag dat het beschikbaar inkomen van huishoudens in 2013 is gedaald met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam doordat de lonen in 2013 minder hard stegen dan de prijzen en de werkgelegenheid daalde.

Combinatie van schulden
Schulden staan vaak niet op zichzelf. Eén op de drie mensen die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenende instanties, zoals Maatschappelijk Werk, GGZ of Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het is vaak de ingewikkelde combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek die maakt dat het concreet oplossen van schulden soms onmogelijk is, zegt de Kock.
‘De uitdaging is om voor die groep (ca. 17.000 mensen in 2013) tenminste stabilisatie in inkomen en uitgaven te verkrijgen, waarna er ruimte ontstaat om naar oplossingen te kijken. Samenwerking tussen de lokale maatschappelijke organisaties is dan van groot belang.

Financiële problemen komen onder verscheidene groepen mensen voor, zoals eigen-woningbezitters, werknemers, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden. Elke groep vraagt een eigen specifieke aanpak, zegt de NVVK.