Huurders in vrije sector het duurst uit - Administratiekantoor Kamp BV

Van de ruim 7,1 miljoen huishoudens die in 2012 een zelfstandige woning woonden, was 59 procent eigenaar-bewoner. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 van het CBS.

Huren populair

Deze verhouding tussen huur en koop is voor het eerst sinds 1986 niet toegenomen. Bijna 2,6 miljoen huishoudens huren in 2012 een woning met een huur onder de liberalisatiegrens van 664,66 euro per maand. Van de huishoudens in dit segment huurt 82 procent een woning van een woningcorporatie, 18 procent huurt van particulieren.

De gemiddelde bruto woonuitgaven (huur na verrekening van de huurtoeslag) van deze laatste woningen zijn, ondanks een hogere WOZ-waarde, gemiddeld 30 euro per maand lager dan van een corporatiewoning.

Huurders in vrije sector het duurst uit

Ruim 335 duizend huishoudens huren een woning in de vrije sector. Zij hebben met 850 euro per maand gemiddeld de hoogste woonlasten. Ook vergeleken met kopers zijn zij het duurst uit. Kopers wonen gemiddeld in een duurder huis maar betalen daar gemiddeld 80 euro per maand minder voor.