Huizen vaker gedwongen verkocht dan ooit - Administratiekantoor Kamp BV

Ruim 3500 woningeigenaren hebben vorig jaar hun huis gedwongen moeten verkopen. In 2011 waren dat er iets meer dan 2000. De forse toename met 70 procent komt door de aanhoudende daling van de huizenprijzen en werd al verwacht.

Nationale Hypotheek Garantie

Het gaat om mensen die hun woning kochten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het gemiddelde verlies is per woning circa 34.000 euro, meldde donderdag de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de NHG verstrekt. Niet eerder deden zoveel mensen een beroep op de regeling.

Scheiding

De belangrijkste oorzaken voor de gedwongen woningverkopen zijn scheiding (61 procent) enwerkloosheid (16 procent). Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt.

In 2012 hebben in totaal 93.700 huishoudens de aankoop van een woning gefinancierd met de NHG, tegen 97.500 in het jaar ervoor. Binnen de NHG-kostengrens (€ 320.000) heeft in 2012 ongeveer 90% van de kopers gekozen voor een lening met NHG.

Restschulden

“We hebben vorig jaar een recordaantal restschulden moeten overnemen”, aldus algemeen directeur Karel Schiffer. “Hiermee heeft de garantie in 2012 meer dan ooit haar meerwaarde aangetoond als institutioneel vangnet voor de risico’s van de financiering van het eigenwoningbezit.”

Onderhandse verkoop

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt in 2012 het gemiddelde verlies per woning op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond nog slechts 13% van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dat nog 25%.

Waarborgfonds op peil
Het garantievermogen van het waarborgfonds is in 2012 met € 53 miljoen gestegen tot € 782 miljoen. De hogere verliezen over 2012 zijn dus ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten voor nieuwe garanties. Hierdoor is het weerstandsvermogen op peil gebleven.

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het aantal verliesdeclaraties en een afname van het aantal nieuwe garanties. Per saldo is de prognose dat, mede door de premieverhoging vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe garanties (van 0,70% naar 0,85%), ook in 2013 sprake zal zijn van een positief resultaat voor het waarborgfonds. Aanspraken op de achtervangfunctie worden niet verwacht.