Het nieuwe loonstrookje 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Rond deze dagen ontvangen miljoenen Nederlanders hun eerste loonstrookje van het jaar. En die ziet er ineens anders uit dan zij gewend zijn. Om welke veranderingen ging het ook alweer?

Het nieuwe loonstrookje

Foto: Stock.Xchnge

De salarisstrook is eenvoudiger geworden door de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB). De hoeveelheid informatie is teruggebracht, en alle bedragen voor belastingen en premies worden over één bedrag berekend. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.

  • Lees in dit bericht meer over de veranderingen die de ULB met zich meebrengen.

Niet begrijpelijker
Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP: ‘Het maakt de loonstrook overzichtelijker, maar wil nog niet zeggen dat het begrijpelijker wordt. Voor werknemers met een auto van de zaak is het bijvoorbeeld even opletten geblazen: het voordeel van de auto van de zaak wordt voortaan meegeteld voor de werknemersverzekering en je bouwt hierover, als het loon niet hoger is dan het maximum premieloon, dus ook uitkeringsrechten op.’

  • ADP Nederland heeft een interactieve loonstrook ontwikkeld die uitleg geeft over alle onderdelen van de nieuwe strook.

Financiële gevolgen

Wat de financiële gevolgen zijn van de Uniformering Loonbegrip, hangt af van de opbouw van het personeelsbestand en het loongebouw. Vooral de organisaties met veel parttimers in dienst, die een relatief laag loon verdienen, hebben last van het afschaffen van de franchise in de Awf-premie. Die werknemers vallen niet meer binnen de franchise, en betalen over het volledige salaris de WW-Awf premie. Voor werkgevers met veel werknemers met een premieloon hoger dan het maximum premieloon, is het afschaffen van de franchise gunstig. Sinds januari valt de bijtelling voor leaserijders onder het loon voor de werknemersverzekeringen. Vooral bedrijven waar veel werknemers een auto van de zaak hebben die een loon verdienen onder het maximum premieloon voelen financiële consequenties.

Toekomst
Al lange tijd worden veranderingen bedacht om het uitgebreide en ingewikkelde loonstrookje eenvoudiger te maken.In een Whitepaper van ADP over de uniformering van het loonbegrip en loonsomheffing schrijft Gerard van Westendat de Wet uniformering loonbegrip een hoger doel dient. Volgens ‘Haagse Kringen’ is deze uiteindelijk nodig voor invoering van een loonsomheffing. Dat zou betekenen dat de loonbelasting, de premies en de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet samengevoegd worden in één percentage, dat door de werkgever wordt ingehouden en afgedragen. Een werknemer zou niet meer te maken hebben met inhoudingen op het loon. Dat zouden velen een ultiem instrument vinden om de loonheffingen te vereenvoudigen. Van Westen is niet enthousiast. Ook deskundigen uit de praktijk zijn kritisch, zo schrijft hij. Een loonsomheffing zou fiscale problemen van werkgever naar werknemer verschuiven.