Heffingsrente en invorderingsrente omlaag - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 1 oktober 2012 is het rentepercentage 2,25. Het percentage heffings- en invorderingsrente bij belastingen gaat voor het derde kwartaal van 2012 met 0,25 procent omlaag.

Rendement

De aanpassing van het rentepercentage is het gevolg van de renteontwikkeling in de markt. 
Deze wijziging is ingegeven door het rendement op staatsleningen bij de Europese Centrale Bank. Het nieuwe percentage geldt vanaf 1 oktober 2012.

Invorderingsrente

De Belastingdienst berekent de invorderingsrente over de periode die begint op de eerste dag na de uiterste betaaldatum en eindigt op de dag voor de dag waarop u betaalt.

Nieuwe renteregeling

Per 1 januari 2013 komt er een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoeden van rente door de Belastingdienst (onderdeel van het Belastingplan 2012):

  • De heffingsrente wordt voortaan belastingrente genoemd. De invorderingsrente blijft invorderingsrente heten.
  • Voortaan wordt pas vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar rente berekend. In de huidige renteregeling wordt gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.
  • De hoogte van de rente wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Hierdoor hoeft het rentepercentage niet meer ieder kwartaal aangepast te worden.
  • Het rentepercentage voor het heffen of vergoeden van rente blijft gelijk..

Datum inwerkingtreding  

percentage

1 oktober 2012

1 juli 2012

1 april 2012

1 januari 2012

1 oktober 2011

1 juli 2011

2,25%

2,50%

2.30%

2,85%

3,00%

2,75%

1 april 2011

2,50%

1 januari 2011

2,50%

1 oktober 2010

2,50%

1 juli 2010

2,50%

1 april 2010

2,50%

1 januari 2010

2,50%

1 oktober 2009

2,50%

1 juli 2009

2,75%

1 april 2009

3,50%

1 januari 2009

4,90%

1 oktober 2008

5,45%

1 juli 2008

5,15%

1 april 2008

4,75%

1 januari 2008

5,30%

1 oktober 2007

5,40%

1 juli 2007

5,25%

1 april 2007

5,00%

1 januari 2007

4,70%