Hardere aanpak uitkeringsontvangers en bedrijven - Administratiekantoor Kamp BV

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een hardere aanpak van burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktwetten overtreden. De boetes voor fraude gaan vanaf 1 januari fors omhoog.

‘Werken en een uitkering’

Overtreders van sociale wetten worden met de nieuwe Fraudewet aanmerkelijk strenger gestraft. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de UWV start als waarschuwing de campagne ‘Werken en een uitkering’.

Het niet (tijdig) melden van gewerkte uren en inkomsten uit bijvoorbeeld uitzendwerk is strafbaar. Met deze campagne wil het ministerie mensen bewust maken van de plichten op het gebied van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden en veilig werken.

Boetes omhoog

Boetes worden vertienvoudigd en uitkeringsontvangers lopen het risico hun uitkering 5 jaar lang kwijt te raken, voor de bijstand is dat 3 maanden. Bij recidive is de boete hoger en wordt de boete volledig verrekend met de uitkering.

Automatische bestandskoppeling

Uitkeringsontvangers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste informatie aan hun uitkeringsinstantie. Door het koppelen van verschillende bestanden met o.a. gegevens van UWV, de Belastingdienst, uitzendbureaus, de Rijksdienst en SVB komt fraude aan het licht. De uitkering wordt automatisch vergeleken met de inkomstengegevens van de Belastingdienst (maandelijks) en uitzendbureaus (wekelijks). Afwijkingen zijn reden voor een onderzoek.

Aanpak bedrijven

Een bedrijf dat fraudeert, betaalt de eerste keer een boete, de tweede keer een dubbele, en de derde keer een drievoudige boete. Bij een bedrijf dat herhaaldelijk fraudeert kunnen de werkzaamheden maximaal drie maanden worden stilgelegd.

Illegale werknemers

Daarnaast gaat het boetebedrag omhoog. Werkgevers betalen bijvoorbeeld 12.000 euro per illegale werknemer als zij voor de eerste keer de regels overtreden en 18.000 euro als er onveilig wordt gewerkt op een steiger. Nu is de boete voor het laten werken van illegale werknemers 8.000 euro per werknemer en voor onveilig werken op een steiger 9.000 euro.