Goedkeuring 0%-bijtelling privé-gebruik schone dieselauto's - Administratiekantoor Kamp BV

Vooruitlopend op wetgeving heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs een besluit gepubliceerd die een maatregel bevat voor goedkeuring voor een 0%-bijtelling prive-gebruik auto voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km.

Gerelateerd

EU gaat btw-fraude sneller aanpakken

BTW-voordeeltje oudere auto van de zaak

‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ nu digitaal

Komt de herziening van de kosten woon-werkverkeer wel van de grond?

Eerste Kamer stemt in met fiscaal crisispakket

0%-bijtelling

Voor dieselauto’s van de zaak waarvan het kenteken in 2012 voor het eerst op naam is gesteld en een CO2-uitstoot heeft van niet hoger dan 50 gr/km, kan in aanmerking komen voor een 0%-bijtelling.

Terugwerkende kracht

De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 of het latere moment van de eerste tenaamstelling in 2012 en wel gedurende een periode van 60 maanden.

Fiscale Verzamelwet 2012

De maatregel loopt vooruit op een vrijwel gelijkluidende maatregel van de Fiscale verzamelwet 2012, maar met een latere uiterste eerste kentekendatum namelijk een datum vóór 1 januari 2014.

Gelding

De goedkeurende maatregel uit het besluit geldt totdat de gelijkluidende maatregel uit het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012 tot wet is verheven. Indien die maatregel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van de datum waarop dit is komen vast te staan. Het besluit is op 14 juli 2012 in werking getreden, werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Download:

BLKB 12 729, prive gebruik auto LH