Geen toeslag meer op onbekend adres - Administratiekantoor Kamp BV

Mensen die de Belastingdienst niet kent, krijgen geen voorschot op huur- of zorgtoeslag. Ook geeft de Belastingdienst geen voorschotten op toeslagen als een woonadres niet actueel is of als een gemeente aangeeft dat een adres misschien niet klopt.

Per 2014

Met onder meer deze maatregelen wil staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) fraude met toeslagen tegengaan. Dat staat in een brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij een verhoogd risico op fraude keert de Belastingdienst ook geen voorschot meer uit. Deze maatregelen moeten begin 2014 ingaan.

Beperken achteraf aanvragen

Weekers heeft ook nog een aantal maatregelen in de pen die hij eerst wil onderzoeken voordat hij ze invoert. Mogelijk wil hij het achteraf aanvragen van toeslagen beperken. Bij de kinderopvangtoeslag wordt dit per 2014 al ingevoerd om fraude en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Controle

Nu kijkt de Belastingdienst elk kwartaal achteraf of een aanvrager van een zorgtoeslag wel een zorgverzekering heeft. Weekers gaat bekijken of dit ook van tevoren kan gebeuren. De aanvrager moet dan wel langer wachten op een besluit. Verder wil het kabinet binnen Europa meer informatie en signalen van fraude uit gaan wisselen.

Weekers stelt dat hij met de maatregelen die hij nu bekendmaakt en met eerdere maatregelen de gesignaleerde problemen uit het rapport van ambtenarenbond Abvakabo FNV. aanpakt.

Belastingambtenaar niet op provisiebasis

Abvakabo vroeg zich af of het een goed idee is om medewerkers van de Belastingdienst op provisiebasis te laten werken, maar daar is Weekers op tegen. Werken met provisies suggereert dat de ambtenaren belang kunnen hebben bij het aanbrengen van correcties op belastingsaangiftes.