Fiscale Oudedags Reserve - FOR - Administratiekantoor Kamp BV

     Wat is de oudedagsreserve?

De oudedagsreserve is een uitgestelde belastingheffing. U mag een deel van uw winst in de boeken reserveren als pensioenvoorziening. Over dat bedrag betaalt u in dat jaar geen inkomstenbelasting. Op het moment dat u met pensioen gaat, rekent u af met de fiscus. Die telt alle reserveringen in de voorbije jaren bij elkaar op: de opgebouwde oudedagsreserve. Over dat bedrag betaalt u belasting. Na uw pensioengerechtigde leeftijd is het belastingtarief lager, wat u dus fiscaal voordeel oplevert. Maar daarmee heeft u nog geen pensioen geregeld. Dit regelt u door van uw opgebouwde oudedagsreserve een lijfrente aan te kopen, een vorm van levensverzekering. De premie hiervan is overigens aftrekbaar. Het geld van uw oudedagsreserve blijft dus in uw eigen bedrijf.

     Een reserve, maar wat nu?

Vanaf het eerste jaar dat u geld reserveert, mag u uw pensioen gaan regelen. Bijvoorbeeld via een lijfrenteverzekering. Dit houdt in dat u het opgebouwde bedrag afstort bij een verzekeraar, die u dan maandelijks een bedrag uitkeert als u met pensioen bent. Het geld wordt in de tussentijd belegd

     Voor wie is de oudedagsreserve?

De oudedagsreserve geldt alleen voor een eenmanszaak, vof of maatschap. De regeling is niet voor rechtspersonen (bv of nv).

     Welk bedrag mag u reserveren voor de oudedagsreserve?

U mag jaarlijks maximaal 12% van uw winst (met een maximum van € 9.542 in 2012) reserveren voor de oudedagsreserve. In een jaar met verlies mag u niets aan de oudedagsreserve toevoegen. Daarnaast mag u alleen doteren indien uw privé vermogen in de onderneming positief is. Ook mag u niet meer doteren dan uw positieve ondernemingsvermogen.

     Voorwaarden voor de oudedagsreserve

– Als u begint met opbouwen, bent u jonger dan 65 jaar.
– U voldoet aan het urencriterium.
– Het totaalbedrag van de oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan uw eigen vermogen.
– U of uw accountant vermeldt de hoogte van de oudedagsreserve op de balans in uw jaarrekening.

     Alsnog belasting betalen

Ook als u uw bedrijf opheft of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de oudedagsreserve, komt de fiscus bij u langs. Dit kan eerder zijn dan u denkt. Zet dus altijd geld opzij, zodat u de belasting kunt betalen. Zo komt u niet voor een verrassing te staan als u bijvoorbeeld onverwacht met uw bedrijf moet stoppen.

Een voorbeeld: u heeft € 150.000,- oudedagsreserve opgebouwd en dit staat ook in de jaarstukken vermeld. U verkoopt uw bedrijf en dat brengt in totaal € 30.000,- op. Als u geen spaarpotje heeft, dan is de belasting die u over de opgebouwde oudedagsreserve nog moet betalen, méér dan de opbrengst van uw bedrijf