Experts: woonakkoord helpt woningmarkt niet - Administratiekantoor Kamp BV

Het kabinet zou de woningmarkt veel verder moeten hervormen. De huidige plannen leiden niet tot een stabiele koop- en huurmarkt, stellen 18 vooraanstaande economen en vier organisaties in de woningsector donderdag in het FD.

Hypotheekrenteaftrek naar 30%

De regering heeft de historische kans om de woningmarkt te verbeteren maar voor een deel benut. “De budgettaire opbrengst lijkt steeds voorop te staan en niet de economisch best denkbare hervorming van de woningmarkt, aldus Bas Jacobs. Zestien van de achttien economen vinden dat de de hypotheekrenteaftrek moet worden verlaagd naar 30 procent, blijkt uit het onderzoek van het FD.

Tweedeling

Zijn collega’s Lans Bovenberg en Dirk Schoenmaker wijzen erop dat de starters op de woningmarkt “nog steeds onevenredig worden getroffen, terwijl die groep juist zo belangrijk is om de woningmarkt weer op gang te krijgen.”

Niet geheel defiscaliseren

De meeste ondervraagde economen pleiten ervoor de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe en bestaande gevallen af te bouwen tot 30 procent. In box 3 mag de hypotheekschuld van de waarde van het huis worden afgetrokken (renteaftrek van 30%).

Makelaars, woningcorporaties, huizenbezitters en huurders vinden dat de hypotheekrenteaftrek helemaal moet worden afgeschaft. Bas Jacobs vindt dat een slecht idee. “Het eigen huis wordt dan gezien als een consumptiegoed en niet als vermogensbestanddeel. In dat geval zal het zeer moeilijk worden om spaargeld nog te belasten, omdat iedereen dan zo veel mogelijk onbelast via het eigen huis zal gaan sparen.”