Energieakkoord zo goed als rond - Administratiekantoor Kamp BV

Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over de definitieve versie van het energieakkoord. In juli werden de partijen het al op hoofdlijnen eens. Naar verwachting kunnen volgende week de handtekeningen gezet worden onder de plannen, nadat eerst de achterbannen van de betrokken organisaties zijn geraadpleegd.

Extra banen

In het energieakkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales, het meer inzetten op duurzame energie en extra geld voor woningisolatie. De plannen moeten leiden tot minimaal 15.000 extra banen, zo werd in juli al bekend.

Volgens ingewijden zijn de afspraken die in juli zijn gemaakt, grotendeels overeind gebleven, maar zijn op een aantal punten ‘doelstellingen’ veranderd in ‘resultaatverplichtingen’. In 2016 worden de afspraken geëvalueerd. Een speciale commissie moet erop toezien dat er druk op de ketel blijft.

Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace, een van de partijen die om tafel zaten, is tevreden met het akkoord. ,,Het is geen Greenpeace-akkoord, maar het glas is net wat meer dan halfvol’’, zegt een woordvoerder. Van een aantal punten vindt Greenpeace het jammer dat ze niet in het akkoord zijn opgenomen, zoals een gedifferentieerde energiebelasting of de sluiting van alle kolencentrales. ,,Maar dat was onbespreekbaar.’’

Ook Natuur en Milieu kan zich vinden in het energieakkooord. ,,Goed dat de eerdere afspraken nu zijn vastgelegd in concrete maatregelen met een resultaatverplichting: in 2020 14 procent duurzame energie en in 2023 16 procent en 1,5 procent energiebesparing per jaar.