Elektronisch Dossier - Administratiekantoor Kamp BV

Sinds enkele jaren werkt de Belastingdienst met een Elektronisch Dossier voor zijn klanten. Dit geeft belastingconsulenten de mogelijkheid om bij de Belastingdienst toegang te vragen in dit dossier om zo inzicht te krijgen in de belastingzaken van zijn of haar cliënten.

Zodra de consulent de aanvraag ingediend heeft bij de Belastingdienst, wordt er door de Belastingdienst een verzoek naar de cliënt verzonden in de vorm van een witte notificatie. Op dit schrijven wordt aangegeven dat de consulent een aanvraag heeft ingediend en of de cliënt hiermee akkoord gaat. Bij geen akkoord zal er door de cliënt een nieuw verzoek moeten worden ingediend bij de Belastingdienst wegens het niet akkoord gaan met deze regeling. Bij akkoord hoeft de cliënt niets te doen en kan het schrijven worden gearchiveerd.

Bij geen reactie van de cliënt wordt er een signaal van de Belastingdienst uitgegeven aan de consulent, die vanaf dat moment inzicht kan krijgen in de aangegeven belastingnummers.

Voor ons kantoor geldt dit voor de volgende zaken :

– Omzetbelasting onder de nummers B01, B02 en B03 van alle jaren

– Inkomstenbelasting van alle jaren

– Vennootschapsbelasting van alle jaren

Mocht u dus een schrijven ontvangen van de Belastingdienst waar dit in wordt aangegeven dan komt dat omdat ons kantoor dit verzoek heeft ingediend bij de Belastingdienst. Mocht u niet akkoord gaan met deze regeling dan kunt u contact met ons opnemen waarop wij dit kunnen rectificeren.

Mocht u onverhoopt toch nog vragen en/of opmerkingen hebben over dit Elektronische Dossier, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via onze contactgegevens.