Eindejaarsoverzicht: wijzigingen belastingtarieven 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Het ministerie van Financiën publiceert de belastingtarieven voor het komende jaar in het eindejaarspersbericht met de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.

Belastingplan 2013

Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten.

Jaarlijkse inflatiecorrectie

De inflatiecorrectie van de bedragen en tarieven voor 2013 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,022%.

Eindejaarsoverzicht

In het eindejaarspersbericht de tarieven en veranderingen op het gebied van:

 • inkomstenbelasting (IB): onder meer tarieven in box 1, 2 en 3, heffingskortingen, werkbonus, reisaftrek, de eigen woning, zorgkosten, overige vormen van belastingaftrek en vrijstellingen;
 • aftrekregelingen voor ondernemers, zoals de willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen, investeringsaftrek, ondernemersaftrek zoals de startersaftrek, de oudedagsreserve;
 • wijzigingen in box 3: tarieven en verschillende vrijstellingen;
 • loonbelasting: onder meer de bijtelling, werkkostenregeling en de bestaande regeling vrije vergoedingen en verstrekkingen, auto van de zaak, overgangsrecht levensloopregeling;
 • afdrachtvermindering op de loonbelasting, onder andere voor onderwijs;
 • tarieven van schenkbelasting en erfbelasting;
 • milieubelastingen: belasting op leidingwater, de kolenbelasting en de energiebelasting;
 • autobelastingen: onder meer belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm),  motorrijtuigenbelasting en vrijstellingen voor oldtimers en zeer zuinige auto’s;
 • vennootschapsbelasting (Vpb): onder meer tarieven, en aanpassing buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen;
 • btw-tarieven en accijnzen;
 • wijzigingen in de assurantiebelasting en overdrachtsbelasting.