Eigenwoningforfait dit jaar bevriezen

Het eigenwoningforfait, de belasting op het bezit van een eigen huis, blijkt dit jaar meer te stijgen dan de Tweede Kamer heeft voorzien. Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over deze onverwachte lastenstijging. “Niet goed in deze tijd van crisis waarin al genoeg verlies wordt geleden en aan extra lasten wordt betaald. Dit moet er niet bovenop komen”, aldus directeur Rob Mulder. Vereniging Eigen Huis pleit er voor het eigenwoningforfait dit jaar te bevriezen en de discussie aan te gaan over de systematiek van de heffing.

Eigenwoningforfait:

Geen verdere lastenverzwaring

Hoeveel de verhoging van het eigenwoningforfait de rijksoverheid precies oplevert, is niet bekend. Vereniging Eigen Huis vraagt de minister daar opheldering over. De aaneenschakeling van verliezen en lastenverzwaringen moet voor eigenhuisbezittend Nederland niet nog groter worden. Teveel huishoudens zitten al in de problemen. Dat is niet alleen heel triest voor de betreffende huishoudens, maar het raakt uiteindelijk ook de rest van Nederland in de portemonnee als gevolg van de slecht draaiende economie. “Nu de woningmarkt weer wat lijkt aan te trekken en de economie daarvan kan profiteren, moeten we er alles aan doen om dit herstel niet weer in de kiem te smoren”, aldus directeur Rob Mulder. “Ik ben hoopvol over 2014 waar het de woningmarkt betreft, maar dan moet niet steeds opnieuw een aap uit de mouw van de overheid komen.”

Ongewenst effect

Een samenloop van factoren doet het eigenwoningforfait dit jaar sterker stijgen dan verwacht. Enerzijds wordt de neerwaartse afronding van het tarief die vorig jaar plaatsvond dit jaar alsnog meegenomen in de berekening , is er anderzijds sprake van een forse daling van de gemiddelde WOZ-waarde en doet zich een – door de politiek ingegeven – sterke stijging van de huren voor. Deze drie elementen tezamen zorgen voor een forse verhoging van het tarief van het eigenwoningforfait van 0.6% naar 0,7%. “Nu door bijzondere marktomstandigheden een ongewenst effect optreedt, kun je je afvragen of de methodiek voor het berekenen van het eigenwoningforfait nog wel klopt”, zegt Rob Mulder. “Wij roepen het ministerie op daar onderzoek naar te doen en met voorstellen te komen waarmee het huidige ongewenste effect kan worden voorkomen.”

Lagere inkomens

Wrang is het dat eigenaren van goedkopere huizen verhoudingsgewijs meer last van de verhoging van het eigenwoningforfait krijgen dan eigenaren van duurdere huizen. Dit komt omdat goedkopere woningen in het algemeen minder in waarde zijn gedaald dan de gemiddelde waardedaling van woningen. Hierdoor komt de stijging van het tarief bij deze groep harder aan.