Denk om aanzegtermijn tijdelijke contracten

Als je als werkgever het contract voor onbepaalde tijd van een werknemer niet wilt verlengen, stel die werknemer dan een maand van tevoren schriftelijk hiervan op de hoogte. Anders kost dit straks een half of zelfs een heel maandsalaris.

Aanzegtermijn

Die waarschuwing doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan werkgevers. Volgens de werkgeversorganisaties zijn werkgevers nog nauwelijks hiervan op de hoogte.

Aanzegtermijn van een maand
Nu is het nog zo dat de werkgever de werknemer met een tijdelijk contract op de laatste werkdag nog mag meedelen dat het arbeidscontract niet wordt verlengd.
Maar dat gaat veranderen. Een van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid die vanaf 1 juli geldt is de aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Bij contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt.

Maandloon eisen
dit betekent dat de werkgever voor arbeidscontracten die op 1 augustus aflopen, hier al rekening mee moeten houden. Als de werkgever twee weken te laat is met de schriftelijke mededeling, dan moet hij de werknemer nog twee weken loon betalen. Is de werkgever langer dan twee weken te laat, dan kan de werknemer een maandloon eisen.