Dekkingsgraad fondsen naar 110 procent

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procentpunt gestegen naar 110 procent. Deze stijging volgt op de eerdere toename van 3 procentpunt in september, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad op het hoogste punt staat sinds januari 2012. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De stijging wordt onder meer verklaard doordat fondsen voor de waardering van hun verplichtingen gebruik maken van de driemaands gemiddelde marktrente. Deze driemaands gemiddelde rente is in oktober gestegen. De fondsen kwamen er ook beter voor te staan doordat hun beleggingen in aandelen en obligaties meer waard werden.