Dekking pensioenfondsen verslechterd - Administratiekantoor Kamp BV

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is vorige maand verslechterd. De gemiddelde dekkingsgraad daalde in mei tot 104 procent, beneden de minimaal vereiste 105 procent.

Dekking pensioenfondsen verslechterd

Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag bekendgemaakt.
Eind maart bedroeg de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre de pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, nog 106 procent. De verslechtering is vooral het gevolg van een lagere rekenrente. Daardoor namen de verplichtingen van de pensioenfondsen toe.
Een stijging van de aandelenkoersen bood vorige maand enig tegenwicht, maar onvoldoende om de dekkingsgraden van de fondsen op peil te houden.

 

Van de 295 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er 129 eind mei 2013 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit zijn er 21 meer dan eind maart 2013. Per ultimo mei waren 3,8 miljoen actieve deelnemers en 1,9 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort.