De voordelen van een goede boekhouder

Waarom een financieel adviseur?

Als kantoor krijgen we vaak de vraag waarom mensen een financieel adviseur zoals een boekhouder of accountant in zouden moeten huren.

Het voordeel van het inhuren van een financieel adviseur zoals een boekhouder of accountant is dat de administratie op u en uw onderneming is afgestemd. Er wordt gekeken naar de situatie in uw onderneming en hoe er met de actuele fiscale regels die de belastingdienst en overheid biedt, zoveel mogelijk voordeel uit uw onderneming kan worden behaald.

Door het juist toepassen van deze fiscale regels kan een financieel adviseur voor u, als ondernemer, maar ook als particulier, flink wat kosten uitgespaard  worden. De financieel adviseur zorgt dat u meer financiële ruimte creëert om uw onderneming verder uit te breiden. Zo kan er zelfs geld worden bespaard in de toekomst, waardoor u ook in de komende jaren meer kunt investeren.

Een boekhouder of accountant zorgt er voor u voor dat de administratieve en fiscale last in de onderneming aanzienlijk terug neemt en in meerdere gevallen deze last zelfs helemaal bij u wegneemt. Hierdoor heeft u meer tijd over voor uw onderneming, zodat u zich meer kunt richten op uw cliënten. Een boekhouder of accountant spaart u dus geld uit en zorgt ervoor dat u meer ruimte krijgt om geld te verdienen.

Het verschil tussen een boekhouder en accountant

Een andere vraag die wij vaak krijgen is wat het essentiële verschil is tussen een boekhouder en een accountant. Deze vraag is lastiger te beantwoorden, daar de verschillen in het Midden Klein Bedrijf (MKB) dusdanig klein zijn dat dit geen essentieel verschil oplevert.

De werkzaamheden die beide leveren zijn praktisch hetzelfde, echter heeft een accountant een bevoegdheid die een boekhouder niet heeft. Dit betreft het aanleveren van een Verklaring Financiële Betrouwbaarheid (Accountantsverklaring) op de cijfers van een ondernemer. Deze verklaring zou meer zekerheid moeten bieden naar de betrouwbaarheid van de aangeleverde cijfers. De accountant neemt een risico door deze verklaring af te geven, waardoor op deze manier de betrouwbaarheid enige zekerheid geeft. De verklaring geeft echter nooit 100% zekerheid op bijvoorbeeld het uitblijven van een audit door de belastingdienst (belastingcontrole).

Wanneer is deze verklaring noodzakelijk? Bij grote ondernemingen of snel groeiende ondernemingen moeten deze verklaringen worden afgegeven om bijvoorbeeld aandeelhouders te verzekeren van de financiële situatie van een onderneming. Ook bij het afgeven van bijvoorbeeld grote bankgaranties of aanzienlijke leningen vereist de bank in de meeste gevallen een dergelijke verklaring. Zo kan de bank waarborgen dat de onderneming dragend genoeg is om een dergelijke financiering of garantstelling af te sluiten.

Aan de verplichting voor het afgeven van deze verklaring gelden wel een paar regels, dit wil zeggen dat als een ondernemer in 2 opvolgende jaren aan 2 van de 3 onderstaande voorwaarden voldoet de verplichting bestaat een dergelijke verklaring altijd af te geven bij het afronden van de jaarcijfers.  Dit betreft de volgende 3 hoofdregels :

  1. Meer dan 8,8 miljoen euro omzet;
  2. Een balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro;
  3.  Meer dan 50 man personeel (FTE) in dienst.

Een boekhouder mag een Accountantsverklaring niet afgeven, daar deze niet gecertificeerd is voor het afgeven van een dergelijke. Wat echter veel boekhouders doen is het inhuren van een externe Registeraccountant(RA) of een gecertificeerd accountant-administratie consulent (AA). Let wel op, een RA of AA mag slechts verklaringen afgeven voor ondernemingen van een bepaalde grootte waar zij voor zijn gecertificeerd.

Op deze manier zorgt de boekhouder ervoor dat de kosten voor het verwerken van de administratie, het verzorgen van alle fiscale zaken en het afgeven van bijvoorbeeld een accountantsverklaring minder kosten met zich meebrengt dan een in den beginsel al duurdere accountant.

Uit bovenstaande kunt u dus concluderen dat in het lage en midden segment van het MKB een ondernemer al aanzienlijk kosten kan besparen door een (goedkopere) boekhouder in de hand te nemen in plaats van een (duurdere)accountant.

In het kort

Het verschil tussen een boekhouder en een accountant wordt bepaald door de grootte van de onderneming. Voor de ondernemer met een kleinere onderneming maakt het niet uit of deze nu bij een accountant of een boekhouder aangesloten staat, zolang de financieel adviseur maar de kennis in huis heeft om de werkzaamheden te kunnen verrichten die de ondernemer noodzakelijk acht.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand bericht nog vragen of wilt u zich aansluiten bij ons kantoor, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 1 van onze werknemers staat u hartelijk te woord. Onze gegevens vind u op de contactpagina