Eigenrisicodragers en de veranderingen in 2014

De komst van de gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen. Wat de gevolgen zijn verschilt per werkgever.

  • De werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW
  • De werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA
  • De werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA

Eigenrisicodrager voor de ZW
De werkgever die eigenrisicodrager is voor de ZW, draagt het risico voor arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt de werkgever daarom een lagere sectorpremie of een lagere Ufo-premie.
Vanaf 1 januari 2014 vervalt deze korting. In plaats daarvan betaalt de werkgever een lagere gedifferentieerde premie Whk, omdat het premiedeel ZW-flex niet betaald hoeft te worden. Verder gaat de werkgever ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers).

De werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA
Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, draagt hij maximaal 10 jaar het risico voor gedeeltelijke en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemers. Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt de werkgever daarom geen gedifferentieerde premie WGA.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. De werkgever betaalt dus niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex (en het premiedeel ZW-flex). Verder gaat de werkgever ook het risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die hij in dienst had.

De werkgever kan nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. Dat kan pas vanaf 2016.

De werkgever is eigenrisicodrager voor de ZW en de WGA
Als de werkgever voor de ZW en de WGA eigenrisicodrager is, hoeft hij vanaf 2014 de premiedelen ZW-flex en WGA-vast niet te betalen. De werkgever betaalt wel het premiedeel WGA-flex. Daarnaast gaat de werkgever het eigen risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van de werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (dus ook flexwerkers), en van werknemers met een WGA-uitkering.

 

Wilt u meer informatie over deze veranderingen, neem eens contact met ons op!
Bron: De Belastingdienst, Veranderingen eigenrisicodragers