De Raad voor de Rechtspraak laat zich in een advies aan minister Asscher positief uit over de vernieuwing van het ontslagrecht. Maar de Raad heeft bedenkingen bij het voorgestelde vergoedingensysteem, waardoor het er allemaal niet eenvoudiger op wordt. De Raad voorziet meer rechtszaken. - Administratiekantoor Kamp BV

Arbeidsmarktdeskundigen betwijfelen of de positie van flexwerkers versterkt wordt als bedrijven hen eerder een vast contract moeten aanbieden. ‘Dat plan werkt averechts voor mensen met een flexibele baan.’

Tijdens een hoorzitting maandag in de Tweede Kamer over de werkloosheidswet, de ontslagregeling en flexwerk, bleek dat onder anderen Rob Euwals van het Centraal Planbureau, Sywert van Lienden van jongerenbeweging G500, Pieter Verhoog van Detailhandel Nederland en kantonrechter Monetta Ulrici daar allerminst van overtuigd zijn.
Ook de oppositiefracties CDA en D66 hebben stevige bedenkingen tegen het voornemen van het minister Asscher van Sociale Zaken om vanaf 2015 werkgevers te verplichten na 2 jaar een vast contract te geven in plaats van na 3 jaar. Regeringspartij VVD lijkt eveneens vraagtekens te hebben bij deze uitwerking van het sociaal akkoord.
De critici denken dat de aanpak averechts werkt voor mensen met een flexibele baan en dat zij straks nog sneller op straat komen te staan. Verhoog denkt dat dan ‘een nieuw draaipunt’ ontstaat als de termijn van 2 jaar verstreken is.
Grapperhaus: ontslagtoets afschaffen

Over de voor- en nadelen van de ingrepen in WW en ontslagrecht lopen de meningen sterk uiteen, bleek tijdens de hoorzitting. Zo vindt bijvoorbeeld hoogleraar Ferdinand Grapperhaus dat het kabinet ook de ontslagtoets vooraf moet afschaffen. In het sociaal akkoord staat dat die gehandhaafd blijft. Andere experts wezen er juist op dat ouderen onder de huidige economische omstandigheden nauwelijks nog aan de slag komen als ze hun baan kwijtraken en dat zij de ontslagbescherming dus hard nodig hebben.