De ondernemer en het UBO register - Administratiekantoor Kamp BV

Het UBO register en de ondernemer

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op het moment is de wetgeving hierover nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen welke meer dan 25% belang hebben in een organisatie.

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner, ook wel de belanghebbende bij een onderneming. Deze personen, welke uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk hierbij aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of juist personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Dit UBO register komt voort uit Europese regelgevingf. Met dit register wil de Europese Unie het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie de zeggenschap heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo is het voor personen niet meer mogelijk hun financieel-economische criminaliteit te verhullen achter juridische entiteiten. Verder kunnen personen en organisatie door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

De verplichting voor het inschrijven in dit register is verplicht in de volgende situaties :

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
 • rederijen

 

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan bestaat er geen registratieplicht :

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • kerkgenootschappen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder de historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben ook geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO’s registreren in het land van oprichting.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

 

Voor nu is het nog niet mogelijk om een UBO in te schrijven voor een organisatie. Het kabinet wil het nieuwe register van start laten gaan in het voorjaar van 2020, deze verplichting is voor nu nog niet vastgelegd.

Vanaf de ingangsdatum van de wet moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen de organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – gaan ook UBO’s inschrijven.

Hierbij dient wel aangegeven te worden dat iedereen het UBO register kan inzien tegen een bepaald tarief. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zien echter meer informatie over een UBO dan anderen. Als je het UBO-register wilt bekijken moet je je eerst online registreren en identificeren.