CO2-belasting weer invoeren zegt Groenlinks

Er moet een belasting worden ingevoerd op CO2-uitstoot. Die moet in de plaats komen van de huidige energiebelasting. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heeft dat vrijdag voorgesteld.

CO2-belasting

Volgens haar is een CO2-belasting de eenvoudigste manier om vervuilende energie, bijvoorbeeld van kolencentrales, duurder te maken en schone energie goedkoper. Nederland kende tot 2003 alleen een belasting op fossiele energie. Groene stroom was vrijgesteld. Van Tongeren wil weer terug naar die situatie.

Zonne-energie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat mensen die zelf zonne-energie opwekken, geen of minder energiebelasting hoeven te betalen. Volgens Van Tongeren vergt dat ingewikkelde regels. Door het invoeren van een CO2-belasting zijn dergelijke ingewikkelde kortingsprocedures niet meer nodig, zegt ze. ”Schone energie wordt dan vanzelf gestimuleerd en vieze energie ontmoedigd.”

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat mensen die zelf zonne-energie opwekken, geen of minder energiebelasting hoeven te betalen. Volgens Van Tongeren vergt dat ingewikkelde regels. Door het invoeren van een CO2-belasting zijn dergelijke ingewikkelde kortingsprocedures niet meer nodig, zegt ze. ”Schone energie wordt dan vanzelf gestimuleerd en vieze energie ontmoedigd.”